NAŠE HLAVNÍ ČINNOST

MONITORING POTRUBÍ

VÍCE

ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ

VÍCE

DÁLE PROVÁDÍME

KONTROLA A ČIŠTĚNÍ OKAPŮ, SVODŮ A DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ

VÍCE

JÍMKY A NÁDRŽE - KONTROLA TĚSNOSTI A ČIŠTĚNÍ

VÍCE

KANALIZACE A ŠACHTY - KONTROLA TĚSNOSTI

VÍCE

TUKOVÉ ODLUČOVAČE - KONTROLA A ČIŠTĚNÍ

VÍCE

TRASOVÁNÍ POTRUBÍ

VÍCE